headerBackground

Egzaminy

Junior

Pomarańczowy 10.1 Kyu
-Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp.

-Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.

-Pozycje: fudo – dachi.

-Uderzenia/cięcia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan).

-Kopnięcia: hiza – geri (chudan).

-Test sprawności: 50 razy zaciskanie pięści.
10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.
Pomarańczowy 10.2 Kyu
-Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony.

-Znaczenie słowa naore – powrót.

-Pozycje: zenkutsu – dachi.

-Uderzenia: uraken – shomen – uchi.

-Bloki: morote – gedan – barai.

-Kopnięcia: hiza – geri – chudan plus kiai.

-Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi

-Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.
Pomarańczowy 10.3 Kyu
-Teoria i komendy: znaczenie słowa karate i osu.

-Pozycje: heiko – dachi, yoi – dachi.

-Uderzenia/cięcia: seiken – tsuki, (jodan, chudan, gedan).

-Bloki: gedan – barai.

-Kopnięcia: hiza – geri jodan plus kiai.

-Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi.

-Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.
Pomarańczowy 9.1 Kyu
-Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa.
Liczenie po japońsku do 10.

-Pozycje: heisoku – dachi.

-Uderzenia/cięcia: oi – tsuki, (jodan, chudan, gedan).

-Bloki: jodan – uke.

-Kopnięcia: mae – keage.

-Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z oi – tsuki.

-Test sprawności:
20 przysiadów – obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo.
10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.
Pomarańczowy 9.2 Kyu
-Teoria i komendy: znaczenie słów sensei, shihan, sempai

-Pozycje: musubi – dachi.

-Uderzenia/cięcia: gyaku – tsuki (jodan, chudan, gedan).

-Bloki: soto – uke.

-Kopnięcia: kin – geri.

-Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z gyaku – tsuki

-Test sprawności:
10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.
Pomarańczowy 9.3 Kyu
-Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.

-Pozycje: nekoashi – dachi.

-Uderzenia/cięcia: seiken – ago – uchi.

-Bloki: uchi – uke.

-Kopnięcia: mae – geri chudan.

-Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z oi – tsuki/ uke, obrót z gedan barai.

-Test sprawności:
10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach.
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.
Niebieski 8.1 Kyu
-Teoria i komendy: przysięga Dojo.

-Pozycje: kokutsu – dachi.

-Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi – komi.

-Bloki: soto – keage.

-Kopnięcia: soto – keage.

-Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z keri, obrót z morote gedan barai.

-Test sprawności:
10 przewrotów w przód.
30 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.
Niebieski 8.2 Kyu
-Teoria i komendy: oddychanie – nogare I.

-Pozycje: moroashi – dachi, uchi – hachiji – dachi.

-Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi.

-Kopnięcia: uchi – keage.

-Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z gedan – barai plus gyaku – tsuki i powrót do fudo – dachi.

-Test sprawności:
10 przewrotów w tył.
10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.
Niebieski 8.3 Kyu
-Teoria i komendy: nogare II.

-Pozycje: sanchin – dachi.

-Uderzenia/cięcia: shuto – ganmen – uchi.

-Kopnięcia: mae – geri jodan.

-Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z uke plus gyaku – tsuki obrót z gedan barai.

-Kata: kihon kata I.

-Test sprawności:
10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna.
10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.
Niebieski 7.1 Kyu
Teoria i komendy: oddychanie – ibuki.

Pozycje: kiba – dachi.

Uderzenia/cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – hizo – uchi.

Kopnięcia: kansetsu – geri.

Renraku: trzy kroki w przód w sanchin – dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.

Kata: taikyoku I.

Test sprawności:
10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami.
Niebieski 7.2 Kyu
-Teoria i komendy: etykieta Dojo.

-Pozycje: tsuruaschi – dachi.

-Uderzenia/cięcia: uraken – yoko – uchi jodan/chudan.

-Kopnięcia: kakato – geri.

-Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – geri plus gyaku – tsuki obrót z morote gedan barai.

-Kata: taikyoku II.

-Test sprawności:
15 sekund stanie na rękach pod drabinkami.
Niebieski 7.3 Kyu
-Teoria i komendy: historia Karate Kyokushin i Sosai Mas Oyamy.

-Pozycje: kake – dachi.

-Uderzenia/cięcia: shuto – mawashi – uchi.

-Kopnięcia: yoko keage, ushiro – keage.

-Bloki: shuto – mawashi – uke.

-Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu – dachi z shuto mawashi – uke obrót poprzez przekrok.

-Kata: sakugi I.
Żółty 6.1 Kyu
-Pozycje: pozycja walki.

-Uderzenia/cięcia: seiken – tate – tsuki jodan/chudan/gedan.

-Kopnięcia: mawashi – geri gedan.

-Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate – tsuki, obrót poprzez -zakrok.

-Kumite: 5 x 1 minuta.

-Kata: sakugi II.

-Test sprawności:
10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach.
60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.
Żółty 6.2 Kyu
-Teoria i komendy: wiedza na temat Światowej Organizacji Karate.

-Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.

-Uderzenia/cięcia: tetsui – hizo – uchi, tetsui – yoko – uchi j/ch/g

-Kopnięcia: mawashi – geri chudan.

-Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – keage/yoko – keage/ soto -keage plus gyaku – tsuki obrót.

-Kumite: 10 x 1 minuta.

-Kata: taikyoku III.

-Test sprawności:
10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.
Żółty 6.3 Kyu
-Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.

-Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.

-Uderzenia/cięcia: tetsui – kome – kami – uchi, urken – shita – tsuki.

-Bloki: osae – uke.

-Kopnięcia: mawashi – geri jodan.

-Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z kin – geri/mae – geri/ mawashi – geri plus gyaku – tsuki obrót.

-Kumite: 15 x 1 minuta.

-Kata: pinan I.

-Test sprawności:
10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.
Żółty 5.1 Kyu
-Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego.

-Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.

-Uderzenia/cięcia: seiken – mawashi – uchi.

-Bloki: morote – uke.

-Kopnięcia: yoko – geri chudan.

-Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/yoko – geri plus gyaku tate – tsuki obrót.

-Kumite: 20 x 1 minuta.

-Kata: pinan II.

-Test sprawności:
5 podciągnięć na drążku.
Żółty 5.2 Kyu
-Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.

-Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai.

-Uderzenia/cięcia: gohon – nukite.

-Bloki: uchi – uke i gedan – barai.

-Kopnięcia: ushiro – geri chudan.

-Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki, obrót.

-Kumite: 25 x 1 minuta.

-Kata: sakugi III.

-Test sprawności:
10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu.
Żółty 5.3 Kyu
-Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.

-Pozycje: tzw. walka z cieniem.

-Uderzenia/cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.

-Bloki: juji – uke jodan/gedan.

-Kopnięcia: yoko – geri jodan.

-Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki plus mae – geri/mawashi – geri/yoko – geri, obrót podnosząc ręce.

-Kumite: 30 x 1 minuta.

-Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.

-Test sprawności:
próba przejścia na rękach w szerz sali,
elementy samoobrony

Senior

Biały 0 Kyu
Poniższe umiejętności są nauczane i doskonalone już od pierwszego treningu i stanowią bazę dla każdego następnego stopnia.

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tachikata (Pozycje) Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi dachi

(2) Tsuki (Uderzenia) Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi , Uraken Mawashi Uchi, Shuto Gammen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

(3) Uke (Bloki) Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

(4) Keri (Kopnięcia) Mae Keage, Uchimawashi, Sotomawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri
Ido

(Poruszanie się: Podstawy) W Zenkutsu Dachi: Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty w połączeniu z jedną techniką: Tsuki, Keri, Uke) np: Zenkutsu Dachi +Seiken Oi Tsuki or Gyaku Tsuki

Kata Taikyoku Sono Ichi & Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Głowa dotyka podłogi, siedząc z nogami rozchylonymi.
Pompki: 20
Przysiady z podskokami : 20
Stanie na rękach : 20 sekund (przy pomocy partnera)
Podciągnięcia na drążku: 3
Wyskok (Tobi Geri): na wysokość swojego ciała

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie / obrona przed uderzenami i kopnięciami. (2) Jiyu Kumite: 30 sekund Kryteria oceny: Reigi (Postawa, Nastawienie do walki) / Kamae (Gotowość) / Kiai

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Pomarańczowy 10 Kyu
Kyu Podstawowe techniki jak dla białego pasa oraz:

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tachikata (Pozycje) Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty np: Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke Powtarzanie tej samej techniki: np.: Zenkutsu Dachi + 2 x Seiken Oi Tsuki, Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

Kata Taikyoku Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Sprawność
Rozciągnięcie: jak dla białego pasa, z widoczną poprawą.
Pompki: 30 * Przysiady z podskokami : 30
Stanie na rękach : 30 sekund
Podciągnięcia na drążku: 5
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 10 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie / obrona przed uderzenami i kopnięciami.
(2) Jiyu Kumite: 30 sekund
Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Pomarańczowy 9 Kyu
Kyu Podstawowe techniki jak dla białego pasa oraz:

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tachikata (Pozycje) Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty np: Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke Powtarzanie tej samej techniki: np.: Zenkutsu Dachi + 2 x Seiken Oi Tsuki, Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

Kata Taikyoku Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Sprawność
Rozciągnięcie: jak dla białego pasa, z widoczną poprawą.
Pompki: 30 * Przysiady z podskokami : 30
Stanie na rękach : 30 sekund
Podciągnięcia na drążku: 5
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 10 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie / obrona przed uderzenami i kopnięciami.
(2) Jiyu Kumite: 30 sekund
Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Niebieski 8 Kyu
Kyu Podstawowe techniki jak dla białego i pomarańczowego pasa oraz:

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tachikata (Pozycje) Kakeashi Dachi
(2) Tsuki (Uderzenia) Tettsui, Nukite, Shotei
(3) Uke (Bloki) Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke
(4) Kokyu Ho (Technika oddychania) Ibuki
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki Sanchin Dachi: Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty np: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki Kiba Dachi: Poruszanie się: bokiem w przód i w tył ( Mae Kosa, Ushiro Kosa), Obroty np: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui Kombinacja: (Blok i Atak) np: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke + Seiken Chudan Gyaku Tsuki Kombinacja (Tsuki i Keri) np: Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki

Kata Pinan Sono Ichi & Ni, Sanchin

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Ramiona dotykają podłogi siedząc z nogami rozchylonymi.
Pompki: 40
Przysiady z podskokami: 40
Stanie na rękach: 40 sekund
Podciągnięcia na drążku: 8
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 15 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i Kontratak) Przeciwnik atakuje, Blokuje, Kontratakuje używając różnych technik,
(2) Jiyu Kumite: 60 sekund Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

D)Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Niebieski 7 Kyu
Kyu Podstawowe techniki jak dla białego i pomarańczowego pasa oraz:

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tachikata (Pozycje) Kakeashi Dachi
(2) Tsuki (Uderzenia) Tettsui, Nukite, Shotei
(3) Uke (Bloki) Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke
(4) Kokyu Ho (Technika oddychania) Ibuki
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki Sanchin Dachi: Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty np: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki Kiba Dachi: Poruszanie się: bokiem w przód i w tył ( Mae Kosa, Ushiro Kosa), Obroty np: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui Kombinacja: (Blok i Atak) np: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke + Seiken Chudan Gyaku Tsuki Kombinacja (Tsuki i Keri) np: Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki

Kata Pinan Sono Ichi & Ni, Sanchin

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Ramiona dotykają podłogi siedząc z nogami rozchylonymi.
Pompki: 40
Przysiady z podskokami: 40
Stanie na rękach: 40 sekund
Podciągnięcia na drążku: 8
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 15 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i Kontratak) Przeciwnik atakuje, Blokuje, Kontratakuje używając różnych technik,
(2) Jiyu Kumite: 60 sekund Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

D)Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Żółty 6 Kyu
Kyu Podstawowe Techniki jak dla niebieskiego pasa oraz:

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tsuki (Uderzenia) Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki
(2) Uke (Bloki) Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kaiten Ido (Obroty) np: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui Dako Ido (Kąt 45 stopni) np: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai

Kata Pinan Sono San & Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Tak jak niebieski pas z widoczną poprawą.
Pompki: 50
Przysiady z podskokami : 50
Stanie na rękach : 50 sekund
Podciągnięcia na drążku: 10
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 20 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi
(Blokowanie i Kontratak) Przeciwnik atakuje, Blokuje, Kontratakuje używając różnych technik,
(2) Jiyu Kumite: 60 sekund
3 rundy Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Żółty 5 Kyu
Kyu Podstawowe Techniki jak dla niebieskiego pasa oraz:

A) Techniki
Kihon (Podstawy)
(1) Tsuki (Uderzenia) Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki
(2) Uke (Bloki) Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kaiten Ido (Obroty) np: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui Dako Ido (Kąt 45 stopni) np: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai

Kata Pinan Sono San & Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Tak jak niebieski pas z widoczną poprawą.
Pompki: 50
Przysiady z podskokami : 50
Stanie na rękach : 50 sekund
Podciągnięcia na drążku: 10
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 20 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi
(Blokowanie i Kontratak) Przeciwnik atakuje, Blokuje, Kontratakuje używając różnych technik,
(2) Jiyu Kumite: 60 sekund
3 rundy Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Zielony 4 Kyu
Kyu Podstawowe Techniki jak dla żółtego pasa oraz:
A) Techniki
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Podstawowa praca stóp w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

Kata Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura & Ni Ura & San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.
Pompki: 60
Przysiady z podskokami : 60
Stanie na rękach : 60 sekund
Podciągnięcia na drążku: 12
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, Kombinacja w Kumite No Kamae, Praca stóp (2) Jiyu Kumite: 60 sekund
5 rund Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje
(Równowaga pomiędzy kopnięciami i ciosami) / Praca nóg- poruszanie się

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzamiantora.
Zielony 3 Kyu
Kyu Podstawowe Techniki jak dla żółtego pasa oraz:
A) Techniki
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Podstawowa praca stóp w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

Kata Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura & Ni Ura & San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.
Pompki: 60
Przysiady z podskokami : 60
Stanie na rękach : 60 sekund
Podciągnięcia na drążku: 12
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, Kombinacja w Kumite No Kamae, Praca stóp (2) Jiyu Kumite: 60 sekund
5 rund Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje
(Równowaga pomiędzy kopnięciami i ciosami) / Praca nóg- poruszanie się

D) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.
Brązowy 2 Kyu
Podstawowe Techniki jak dla zielonego pasa oraz:
A) Techniki
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kumite No Kamae – praca stóp, poruszanie się: różne kąty

Kata Pinan Sono Ichi – Go ‘Ura’, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.
Pompki: 100
Przysiady z podskokami : 100
Stanie na rękach : 90 sekund
Podciągnięcia na drążku: 15
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm (Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, prawa i lewa)

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, Kombinacja w Kumite No Kamae, Praca stóp (2) Jiyu Kumite: 60 sekund
10 rund Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje / (Równowaga pomiędzy kopnięciami i ciosami) / Praca stóp
D) Tameshi Wari

E) Goshin Jitsu (samoobrona): Podstawowe ruchy

F) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora
Brązowy 1 Kyu
Podstawowe Techniki jak dla zielonego pasa oraz:
A) Techniki
Ido
(Poruszanie się: Podstawy) Kumite No Kamae – praca stóp, poruszanie się: różne kąty

Kata Pinan Sono Ichi – Go ‘Ura’, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

B) Sprawność
Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.
Pompki: 100
Przysiady z podskokami : 100
Stanie na rękach : 90 sekund
Podciągnięcia na drążku: 15
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm (Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, prawa i lewa)

C) Kumite
(1) Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, Kombinacja w Kumite No Kamae, Praca stóp (2) Jiyu Kumite: 60 sekund
10 rund Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje / (Równowaga pomiędzy kopnięciami i ciosami) / Praca stóp
D) Tameshi Wari

E) Goshin Jitsu (samoobrona): Podstawowe ruchy

F) Test teoretyczny
W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora